Kontakt

Hussar Solutions S.A. 02-781 Warszawa, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000395118, NIP 1132918534, REGON 365446115, Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN (opłacony w całości) www.hussar-solutions.com

telefon

+48 222 33 00 55

adres

Hussar Solutions S.A. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
Chętnie wdrożymy twoją innowację!
 

Masz swój własny, nowy, ciekawy, ambitny pomysł na usprawnienie pracy dużych firm logistycznych lub na  wsparcie codziennej pracy kierowców? Napisz do nas! Wdrożymy Twój pomysł i podzielimy się zyskiem!